Ognisko Sycharowskie w Przasnyszu – ul. Św. Wojciecha 1b

Parafia
fara ZAPRASZAMY w pierwsze piątki miesiąca na spotkania w Parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1b. Zaczynamy Adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, następnie Msza św o godz. 18.00, a potem spotkanie w sali na plebani.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. prał.dr Andrzej Maciejewski.
Parafia św. Wojciecha >>>
Diecezja płocka >>>

Archiwum miesiąca: luty 2016

20 lutego 2016r.  podczas rekolekcji dla małżeństw z Ruchu Rodzin Nazaretańskich – „Jak zrozumieć siebie i osobę, którą kochasz”? odbyło się spotkanie z liderem ogniska WTM Sychar w Przasnysza, było ono doskonałą okazją do przybliżenia charyzmatu naszej wspólnoty, rozmów na temat trudności, z jakimi borykają się młodzi małżonkowie, wzajemnego zrozumienia i potrzeby pracy nad sobą. Została przybliżona idea „?12 kroków ku wolności”, jako jednego z narzędzi pozwalających poznawać siebie. Znalazł się także czas na rozmowy indywidualne. Dziękuję za zaproszenie pani Ani Kocot, która to spotkanie zorganizowała.

2032

Spotkanie poświęcone było kolejnemu punktowi naszych rozważań na temat bagażów, ciężarów jakie sami na siebie wkładamy, czyniąc swoje życie „nie do uniesienia”

 

 1. Rezygnuję z potrzeby posiadania racji!
  Pamiętaj, że potrzeba posiadania racji świadczy o niskim poczuciu własnej wartości i chęci dominacji nad innymi. Świadczy o słabości.

  2. Rezygnuję z chęci kontrolowania!
  Jeśli kontrolujesz, to dlatego, że się boisz, a w konsekwencji nie ufasz, ani sobie, ani nikomu.
  Jak by Ci się żyło z kimś, kto Ci nie ufa?

  3. Rezygnuję z obwiniania ludzi!
  Przestań obwiniać ludzi za to, co czujesz, za to, co masz lub nie masz.
  Weź odpowiedzialność za swoje emocje i życie!

  4. Rezygnuję z dawania uwagi destruktywnym dialogom wewnętrznym!
  Przestań zawierzać destruktywnym dialogom wewnętrznym. Im częściej dyskutujesz z dialogami wewnętrznymi i dajesz się im pochłaniać, tym więcej czasu tracisz w swoim życiu.
  Twój umysł to narzędzie. Ty nim władasz, czy to Ty jesteś narzędziem w ręku umysłu?

  5. Rezygnuję z negatywnych przekonań!
  Pamiętaj, że Twoje negatywne przekonania ograniczają Ciebie w każdym aspekcie życia. Przekonania kreują Twoją rzeczywistość. Zadbaj o to, by były dobre!

  6. Rezygnuję z narzekania!
  Narzekasz z własnego wyboru. Świat się nie zmieni na lepsze od narzekania. Narzekanie to kopanie pod sobą dołków!

  7. Rezygnuję z nadmiernej krytyki!
  Im bardziej krytykuję ludzi, zdarzenia, miejsca, siebie, tym trudniej jest nam dostrzec pozytywne aspekty życia.
  Pamiętaj, że krytyka powinna być konstruktywna czuli przynosząca wiedzę, naukę i doświadczenie, a nie więcej negatywizmów!

  8. Rezygnuję z potrzeby imponowania innym!
  Jedyna osoba, której mam imponować to ja sam! Chcąc imponować innym, uzależniam się od ich opinii.

  9. Rezygnuję z oporu przed zmianami!
  Zmiany to jedyny pewnik w naszym życiu!

  10. Rezygnuję z etykietowania ludzi i zdarzeń!
  Nadając etykiety wpadasz w pułapkę stereotypów zamiast konstruować swoje własne zdanie oparte o doświadczania.
  Miej otwarty umysł i nigdy nie etykietuj, bo ograniczasz swój punkt widzenia!

  11. Rezygnuję z irracjonalnych lęków!
  92% lęków jest irracjonalnych. Wystarczy, że zadasz sobie pytanie:
  „Czy ta myśl jest prawdziwa?”
  aby zacząć się od nich uwalniać.

  12. Rezygnuję z wymówek!
  Kto szuka wymówek, ten je znajdzie, kropka!

  13. Rezygnuję z przeszłości!
  Ona już była i nie wróci. Wszystko co się wydarzyło żyje tylko w Twojej głowie! Obudź się!

  14. Rezygnuję z nadmiernego przywiązania!
  Często jesteśmy nieszczęśliwi pomimo całej dobroci jaką mamy oraz kochających ludzi wokół. Dlaczego?
  Bo boimy się to stracić. Ciesz się tym co jest!
  Zgódź się na to, że może odejść. Czas i tak zmienia nasz świat i nie da się od tego uciec.
  Dając zgodę na to, że możesz już nie mieć tego na czym Ci zależy, dajesz sobie spokój wewnętrzny!

  15. Rezygnuję z zaspokajania oczekiwań innych ludzi!
  Jeśli będziesz wciąż zaspokajał oczekiwania innych ludzi, to nie będziesz miał czasu żyć swoim życiem!

Bagaż 4 za nami dołączam linki do konferencji na temat rozeznania. Do zobaczenia

https://www.youtube.com/watch?v=mBDk4kPjVGY

https://www.youtube.com/watch?v=IsLRaXQtIkw

 

Zapraszamy na spotkanie w pierwszy piątek marca tj. 4 marca 2016 roku, tym razem po Adoracji w ciszy będziemy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej i Mszy św.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

17.30 Droga Krzyżowa

18.00 Msza św. w intencji małżeństw naszej wspólnoty i wszystkich małżeństw przeżywających kryzys

Po Mszy św. spotkanie na plebanii.

Zapraszamy

4_2

W dniu 22 lutego nasza parafia organizuje wyjazd do Płocka wyjazd godz.12.00. Rozpoczniemy Koronką o godz.15.00, w programie zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego – w tym ekspozycji dotyczącej św. Faustyny

Przejdziemy przez Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium i Katedrze Płockiej, mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył Arcybiskup Henryk Hoser z Warszawy.

O 19:00 również w katedrze zabrzmi „Pop oratorium Miłosierdzie Boże” oparte na tekstach św. Siostry Faustyny z muzyką Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu „Lumen”

Zapisy w kancelarii Parafialnej

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godzinie 17.30 w kościele św. Wojciecha. i Gorzkich Żalach w każdą niedzielę, po  Mszy św. o godz. 12.00 i przed Mszą św. o godz.17.30

pobrany plik

Droga Krzyżowa i Gorzkie żale – dzieje nabożeństw

 Droga Krzyżowa – to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te święte miejsca w Jerozolimie. Według apokryfu z V wieku „De transitu Mariae” sama Maryja nawiedzała miejsca związane z męką i śmiercią Chrystusa.

Dopiero w XI – XIII w. w związku z wyprawami krzyżowymi wyodrębniono poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Na Zachodzie kult ten kształtował się od czasów średniowiecza. Celem tego nabożeństwa było okazanie współczucia dla umęczonego Chrystusa i pragnienie uczestnictwa w Jego cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi Krzyżowej miały wpływ odpusty nadane przez Stolicę Apostolską dzięki staraniom franciszkanów. W 1931r. Pius XI udzielił chorym i więźniom na odprawienie jej przed krzyżykiem. Według Pawła VI do istoty nabożeństwa należy rozważanie męki Pańskiej przy 14 erygowanych krzyżach, co daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego za jej odprawienie.

Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. W samym zaś nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza.

Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy.

     Gorzkie Żale – to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku, Polega również na rozważaniu męki Pańskiej.

Gorzkie Żale wiążą się z Bractwem św. Rocha z roku 1698 przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Duże zasługi w propagowaniu nabożeństw mają misjonarze św. Wincentego a Paulo dzięki misjom ludowym i kierowaniu znaczną częścią seminariów duchownych (do poł. XIX wieku). Gorzkie Żale niezwykle szybko rozpowszechniły się po całej Polsce i wszędzie tam, gdzie biły polskie serca.

Składają się one z trzech części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej. Rozpoczynają się tzw. Pobudką. Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem psalmom w jutrzni, które wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Antyfona „Któryś za nas cierpiał rany” jest śpiewem kończącym Gorzkie Żale.

Gorzkie Żale mogą też służyć jako pomoc w przygotowaniu nabożeństw o charakterze pokutnym. Zazwyczaj jednak w łączności z tym nabożeństwem głosi się kazania o Męce Pańskiej, czyli kazania pasyjne.

Jest to drugie niezwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, które pobudza do refleksji nad istotą cierpienia oraz zadumy nad własnym postępowaniem, gdyż za wielką cenę zostaliśmy odkupieni.

 1. Michał Narodzonek

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie WIOSENNE Rekolekcje Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.

Nasze rekolekcje odbędą się w dwóch różnych miejscach i terminach, ale głosił będzie ten sam TEMAT = ten sam PRELEGENT oraz będzie taki sam program w obu miejscach i terminach.

PRELEGENT: ks prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski
TEMAT: „Duchowość PROGRAMU 12 Kroków ku pełni ŻYCIA”

I TERMIN:
PORSZEWICE koło Łodzi 15-17 kwietnia – http://uroczyskoporszewice.pl/
ceny – dorośli 180 zł, dzieci 3-13 lat 90 zł, dzieci do 2 lat bez opłat.

II TERMIN:
LASKOWICE koło Świecia – 13-15 maja – http://www.werbisci-laskowice.org
ceny – dorośli 160 zł, dzieci do 3 lat gratis, dzieci do 13 lat 80 zł.

UWAGA! poniższy FORMULARZ dotyczy obu miejsc i terminów:

http://formularz.sychar.o…lnopolskie.html

Bądźcie uważni przy wypełnianiu formularza i wybierzcie odpowiednie MIEJSCE z TERMINEM rekolekcji!

UWAGA!! Osoby dojeżdżające ponoszą koszty w wysokości 30 zł – muszą się przy tym zgłosić przez formularz, zaznaczając w informacjach dodatkowych, że nie korzystają z noclegów i wyżywienia!!

UWAGA!!! Informacje dotyczące nr konta na zaliczki będą rozsyłane od przyszłego tygodnia!!!

ZAPRASZAMY do zapisów

W dniach 5- 7 luty wspólnie z opiekunem duchowym naszego ogniska ks.dr Andrzejem Maciejewskim uczestniczyliśmy w spotkanie w Nysie, dzięki któremu mogliśmy uczestniczyć nie tylko w historycznym momencie powołania Rady Wspólnoty ale także wziąć udział w tworzeniu jej kierunków na przyszłość, ulepszanie już istniejących dzieł i pomysłów na przyszłość. Dziękujemy organizatorom za zaangażowanie, Sycharkom za cenne rozmowy – a wszystkim za dar uśmiechu. Jak Bóg da do zobaczenia za rok:-)

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

ZAPRASZAMY do subskrypcji newslettera Wspólnoty SYCHAR

związanego z:

 • główną stroną Wspólnoty:   www.sychar.org
 • stronami Ognisk Wspólnoty:   www.ogniska.sychar.org
 • stroną Przasnyskiego Ogniska:  http://przasnysz-wojciecha.sychar.org/

Za pomocą poczty elektronicznej rozsyłamy newsletter z aktualnymi informacjami z życia Wspólnoty, m. in. ważne sprawy dotyczące rozwoju duchowego, zapowiedzi rekolekcji, warsztatów, etc.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
zapisz-do-newslettera@sychar.org

W zgłoszeniu prosimy podać czy subskrypcja ma dotyczyć tylko głównej strony, czy także strony wybranego Ogniska/Ognisk.